Thvilum AutoLER giver overblik

Med Thvilum AutoLER behøver I ikke at tænke på LER og om graveforespørgslerne bliver besvaret til tiden. Senest 10 minutter efter at entreprenøren har forespurgt, modtager han svaret. Hurtigt og nemt og I sparer tid!

I modtager samtidig en kopi af besvarelsen, så I kan følge med i aktiviteterne i Jeres område.

Thvilum AutoLER er integreret i Thvilum WebGIS. Det giver Jer en række fordele, blandt andet, har I altid et overblik over hvilke aktive og afsluttede graveforespørgsler der er i Jeres område.

Desuden har I mulighed for at markere igangværende projektområder således, at I sikrer kontakt fra entreprenører inden gravning.

Graveforsepørgsler afregnes efter endt kvartal. Med afregningen modtager I en oversigt over de besvarede graveforespørgsler.

Det er nemt at komme på AutoLER - kontakt os og hør hvordan.

Forbedrer Jeres retsstilling ved graveskader

Thvilum har i samarbejde med Nexus Advokaterne ApS udarbejdet en følgeskrivelse som vedhæftes alle besvarelser fra Thvilum AutoLER.

I denne forbindelse udtaler Advokat Simon Heising, Nexus Advokater ApS:

”Jeg har set flere skader på grund af metadata, men det er min overbevisning, at WebGIS-systemet fra Thvilum A/S løser dette.”

”Det er min overbevisning, at ledningsejer kan forbedre sin retsstilling, hvis denne benytter sig af rådgivning fra Thvilum A/S til orientering af ledningers placering.”