Se hvor du lukker ved brud

Med Dynamisk Lukkeplan er det muligt at se, hvilke ventiler der skal lukkes ved brud samt hvilke ejendomme, der bliver berørt. Der kan herefter genereres en adressefil til brug for Blue Idea SMS varsling