Med GPS opmåling forbedres ledningsregistreringen

For at få ledningsregistreringen så nøjagtig som muligt, anbefaler vi GPS opmåling af kendte ledningspunkter, brønde, stophaner o.lig. Denne metode gør, at vi med udgangspunkt i opmålingerne kan lave en præcis registrering, også selvom de gamle tegninger er mangelfulde.

I forbindelse med etablering af nye ledninger er det en god idé, at GPS opmåle ledningerne i åben grav. Det gør det let at genfinde ledningerne. Med vores avancerede GPS udstyr måler vi med en nøjagtighed helt ned til under 2 cm!