Hydrauliske ledningsnetmodeller

På baggrund af ledningsregistreringen og de administrative forbrugsdata opbygges en model til at simulere driften på ledningsnettet fra vandværk til forbruger.
 

Samarbejdet mellem Thvilum og Krüger

Thvilum og Krüger har indgået et samarbejde på det danske vandforsyningsområde. De to firmaer supplerer hinanden godt til stor fordel for vores fælles kunder.

En ledningsnetmodel kan give stor værdi for vandværket ved:

  • Sektionering / renovering / udbygning af ledningsnettet
  • Nødforsyning fra / til nabovandværker
  • Beredskab f.eks. ved forurening på ledningsnettet

Ring og få en snak om fordelene for dig, ved at få foretaget beregning på dit ledningsnet.