KarstenSbyJakobsen.jpg

Karsten Søby Jakobsen

Arbejdsopgaver:

  • Ledningsregistrering
  • GPS opmåling

Mail: ksj@thvilum.dk - Direkte tlf. 86561616