Præcise data sikrer dig overblikket - nu og i fremtiden

Thvilum ledningsregistrering sikrer dig overblik over ledningsnettet. Vi får det hele med, når vi foretager digital ledningsregistrering. Vi samler alle tilgængelige oplysninger om ledningsnettet fra de gamle tegninger, eksisterende digitale data – og fra den øvrige viden, som findes om ledningerne – alt sammen i tæt samarbejde med værkets folk.

Vi benytter Thvilum Triplesystem, som med farver angiver de registrerede oplysningers nøjagtighed og oprindelse.
Det er jo vigtigt, at der ikke går oplysninger tabt.
 

Få større udbytte ud af din ledningregistrering

Der er mange fordele ved digital ledningsregistrering. Udover at det skaber et godt overblik, er der en lang række andre muligheder. Det er f.eks. nemt at lave oversigtskort med markering af vigtige komponenter som f.eks. ventiler på hovedledningsnettet.

HYDRAULISKE LEDNINGSNETMODELLER

DIGITAL LUKKEPLAN

TINGLYSNING

LER
 

Konvertering fra andre systemer

Mange værker ønsker at skifte ledningsregistreringsprogram. Det kan skyldes, at det nuværende program ikke er tidssvarende, for dyrt at vedligeholde eller blot ikke tilstrækkelig brugervenlig.

Vi har stor erfaring i at konvertere ledningsdata fra andre systemer.