Præcise data sikrer dig overblikket - nu og i fremtiden

Thvilum ledningsregistrering sikrer dig overblik over ledningsnettet. Vi får det hele med, når vi foretager digital ledningsregistrering. Vi samler alle tilgængelige oplysninger om ledningsnettet fra de gamle tegninger, eksisterende digitale data – og fra den øvrige viden, som findes om ledningerne – alt sammen i tæt samarbejde med værkets folk.

Vi benytter Thvilum Triplesystem, som med farver angiver de registrerede oplysningers nøjagtighed og oprindelse.
Det er jo vigtigt, at der ikke går oplysninger tabt. Alle forsyningsværker skal have en digital ledningsregistrering senest i år 2023.
 

Få større udbytte ud af din ledningregistrering

Der er mange fordele ved digital ledningsregistrering. Udover at det skaber et godt overblik, sikres også at den viden der er tilgængelig på værkerne idag, også er tilgængelig i fremtiden. Med en digital ledningsregistrering er det langt nemmere at overdrage opgaver i bestyrelsen til kommende generationer. En digital ledningsregistrering er altid tilgængelig på ledningsportal.dk, fra en hvilken som helst computer, tablet eller smartphone - også når der er brug for at se ledningsnettet når arbejdet foregår “i marken”. Ønskes ledningsregistreringen i papirformat er det naturligvis muligt at printe det ønskede område i varierende målestoksforhold. Værket kan dermed også vælge at lade de kendte papir mapper blive overflødige. Det er bla. også muligt at få et link til ledningsregistreringen på værkets hjemmeside hvor forbrugerne har en begrænset adgang til ledningsnettet eller et login til eksterne samarbejdspartnere.

Hvordan vedligeholdes den digitale ledningsregistrering

En digital ledningsregistrering er et dynamisk værktøj der løbende skal vedligeholdes. Og det er nemt. Har I valgt Thvilum GIS med AutoCad kan I selv stå for vedligeholdelsen - har I valgt Thvilum WebGIS, klarer vi ajourføringen for Jer. Ligesom I idag indtegner ændringer på ledningsnettet på Jeres eksisterende kort og dermed manuelt har registreret ændringer, kan dette også gøres med en digital ledningsregistrering. Indtegnede ændringer kan sendes til os, hvorefter vores tegnere ajourfører Jeres digitale ledningsregistrering. Nye udstykninger/brønde og haner kan GPS opmåles og indlæses - dermed sikres at den digitale ledningsregistrering er så korrekt som muligt og det der vises på WebGIS på ledningsportal.dk er så opdateret som muligt.

Konvertering fra andre systemer

Vi har stor erfaring i at konvertere ledningsdata fra andre systemer til Thvilum GIS. Thvilum GIS er tidssvarende, nemt at vedligeholde og meget brugervenligt. Så kontakt os gerne og hør om mulighederne for en konvertering til Thvilum GIS System.