Yunus Erdogan

Arbejdsopgaver:

  • Ledningsregistrering

  • GPS opmåling

Mail: ye@thvilum.dk