Skip to content

Thvilum Privatlivspolitik

1. Generel

Thvilum A/S indsamler og behandler personoplysninger om dig gennem din aftale med os, men også når du kommunikerer med os, benytter vores services, tilmelder dig vores arrangementer, eller anvender vores hjemmeside Thvilum.dk.
Thvilums ydelser er rettet mod erhvervsdrivende, og de oplysninger, vi behandler, er derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som fik virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet kaldet ”gældende lovgivning”). 

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvad
bruger vi dem til?

2.1.1 Kunder hos Thvilum A/S

Thvilum A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Thvilum A/S. Det drejer sig primært om oplysninger såsom navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og/eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor
ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt at levere de services, du har købt af os. Vi registrerer almindelige oplysninger såsom id-oplysninger, eventuelle tillids- eller hvervspositioner m.m.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. 

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med indgåelsen af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder, men ikke begrænset til, opfyldelse af den aftale, du har indgået med Thvilum A/S. 

2.1.2 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller anvender vores hjemmeside, eller i
øvrigt kommunikerer med Thvilum A/S

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, din branche, dit samtykke samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse disse.

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Thvilum.dk, når du besøger hjemmesiden. Typisk indsamler og behandler vi følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail,
adresse og betalingsoplysninger. Dette sker typisk i forbindelse med oprettelse af login eller køb.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som sandsynligvis vil være mest relevant for dig, til at registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, såsom at fremsende et nyhedsbrev. Udover dette anvender vi oplysningerne til trafikmåling, at sikre mod misbrug, samt til at optimere vores services og indhold. 

2.1.3 Når du søger job hos Thvilum A/S

De oplysninger, som Thvilum A/S behandler i forbindelse med en jobansøgning, består af de oplysninger, der tilsendes i forbindelse med ansøgningsproceduren eller som Thvilum A/S indhenter efter forudgående samtykke.

Formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.

 

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.2.1 Kunder af Thvilum A/S

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Thvilum A/S består.

Når du køber en service hos Thvilum A/S, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.  

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet om dig, i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.  

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Thvilum A/S i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt i november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 

2.2.2 Nyhedsbreve og hjemmeside

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller anvender vores hjemmesider, eller i

øvrigt kommunikerer med Thvilum A/S

Modtagere af nyhedsbreve og deltagere i analysepanelet kan til enhver tid frameldes, hvorefter de registrerede personoplysninger slettes medmindre Thvilum A/S har anden legitim interesse i at gemme oplysningerne.

Andre personoplysninger slettes, når Thvilum A/S ikke længere har andre legitime formål eller forpligtelser som grundlag for at fortsætte behandlingen.

2.2.3 Når du søger job hos Thvilum A/S

Ved jobansøgninger bliver oplysningerne slettet 6 måneder efter et afslag – ved ansættelse fortsættes opbevaringen.

 

2.3 Videregivelse af oplysninger

2.3.1 Kunder i Thvilum A/S

Da en del af de services, som Thvilum A/S tilbyder, omfatter produkter fra tredjepartvirksomheder, kan Thvilum A/S have brug for at videregive dine almindelige kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere til brug for opfyldelsen af aftalen. Ved at indgå en aftale med Thvilum A/S accepterer du derfor, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere mv. 

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder. 

2.3.2 Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller anvender vores hjemmesider.

Data om din brug af websitet, hvilket indhold du modtager og evt. klik, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendte. Du kan se, hvilke tredjeparter, der er tale om, i Thvilum A/S’ cookiepolitik.

2.3.3 Når du søger job hos Thvilum A/S

Personoplysningerne kan videregives til vores rekrutteringsbureau/headhunter.

 

2.4 Databehandlere

Dine oplysninger kan blive videregivet til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.

Disse virksomheder er databehandlere og opererer under vores instruktioner og behandler data, som Thvilum A/S er
dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse oplysninger.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger uden for EU/EØS, sker behandlingen i henhold til de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af EU-kommissionen.

 

2.5 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere, der er særligt betroet til dette formål. 

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at behandlingen af dine personoplysninger sker forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som ansat.

 

2.6 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Som kunde hos Thvilum A/S har du ret til at få bekræftet af Thvilum A/S, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles, og i givet fald adgang til disse personoplysningerne. 

 

2.7 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Thvilum A/S uden unødig forsinkelse. 

 

2.8 Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 

2.9 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Thvilum A/S uden unødig forsinkelse, hvis Thvilum A/S ikke længere har en legitim interesse i at opbevare eller behandle dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at hvis Thvilum A/S er forpligtet til at opbevare oplysninger i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.10 Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

 

2.11 Dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontor@Thvilum.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

2.12 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Hvis retningslinjerne ændres, rettes datoen for ”Senest revideret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om
nødvendigt revideret en gang årligt.  

 

2.13 Klagemulighed

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk

 

3. Dataansvarlig

Navn: Thvilum A/S
Adresse: Aabygade 10, 8300 Odder
CVR/VAT: 17756206 Web: Thvilum.dk
Kontaktperson: Angel Martinez Schmidt
Telefon: +45 86 54 62 33 – Mail: kontor@thvilum.dk
THVILUM A/S · AABYGADE 10 · 8300 ODDER · TELEFON 8654 6233
WWW.THVILUM.DK · KONTOR@THVILUM.DK · CVR NUMMER 17 75 62 06

 

4. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Thvilum A/S, skal du henvende dig til Angel Martinez Schmidt på e-mail: kontor@thvilum.dk 

Hvis der er registreret forkerte data eller har du andre indsigelser, skal du også rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i den gældende lovgivning.

Senest revideret: April 2024
Næste revision: Senest juli 2024