Skip to content

Thvilum GIS

Det dynamiske værktøj til registrering og vedligeholdelse

Et sikkert valg

Effektiv vedligeholdelse af jeres ledningsdata

Med Thvilum GIS får I et brugervenligt registreringsværktøj

Thvilum GIS benytter sig af AutoCAD LT som ”motor”, hvilket betyder, at både registreringsfunktioner og GIS-delen ligger som en overbygning på AutoCAD LT. 

Thvilum GIS har vi løbende udviklet og justeret på baggrund fra brugerønsker. Vi afholder løbende kundetilpassede kurser i brugen af Thvilum GIS, ligesom vores tegnestue står altid til rådighed for support.

Thvilum GIS uploader automatisk data til Thvilum WebGIS, og herudover får du funktioner til f.eks.:

  • At tegne og ajourføre ledningsregistreringen

  • Registrering af egenskabsdata, såsom ledningstyper, brønd og ventildata

  • Høj brugervenlighed med intuitive og logiske funktioner

  • Projektmodul hvor du kan udarbejde et projekt og beregne mængderne

  • Import og eksport af data

  • Automatisk backup på vores server, så dine data er sikret